ข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับการโรยตัว

ข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับการโรยตัว

การโรยตัวโดยทีมงานพนักงานโรยตัวนั้น พนักงานโรยตัวจะได้รับการฝึกฝนทักษะ ทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความชำนาญ และมีความอดทนต่อสภาพอากาศได้สูง และในการดำเนินการ จะมี  Project Manager ผู้ควบคุมงาน และหัวหน้าช่าง ควบคุมตรวจสอบความถูกต้องในขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

โดยกระบวนการปกติแล้ว การเตรียมตัวโรยเชือก พนักงานทุกคนจะตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นว่าอยู่ในสภาพพร้อมที่จะปฏิบัติงานหรือไม่ทุกครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. หาจุดยึดปลายเชือกที่ปลอดภัย และมั่นคงแน่นหนา หรือบางอาคารเป็นสถานที่โล่ง แต่มีขอบกันตกจะใช้ลูกถ่วงน้ำหนัก (เวท) ซึ่งมีน้ำหนัก 25 กก. ต่อลูก เป็นตัวผูกเชือกและถ่วงเชือก โดยจะใช้ 2-3ลูก ต่อ 1 คน
  2. สำหรับการหย่อนเชือก จะหย่อนเส้นหลักลงไปก่อน 1 เส้น แล้วตามด้วยเชือกเส้นเซฟตี้ 1 เส้น รวม 2 เส้น โดยเส้นหลักจะใช้กับ ASCENSION สำหรับป้องกันในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่การใช้งานเส้นหลักเกิดความผิดพลาด
  3. ในขณะปฏิบัติงาน จะมีพนักงานคอยตรวจตราเชือกที่ผูกยึดบนดาดฟ้า และคอยเช็คปลายเชือกด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
  4. ใช้วิทยุสื่อสารสำหรับการติดต่อสื่อสารกับพนักงานโรยตัว
  5. หลังจากเลิกปฏิบัติงานของทุกวัน พนักงานโรยตัวทุกนายจะจัดเก็บอุปกรณ์เซฟตี้และเชือกโดยดึงขึ้นมาจัดเก็บในสถานที่ที่ฝ่ายบริหารอาคารอนุญาตให้จัดเก็บอุปกรณ์ และเครื่องมือได้อย่างปลอดภัย และจะตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเศษขยะวัสดุเหลือใช้อย่างเป็นปกติวิสัยทุกๆ วัน

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. RACK 

เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญ ที่ใช้สำหรับควบคุมความเร็วช้าของการเคลื่อนที่ลงของพนักงาน และทำหน้าที่ในการล็อคเชือกเพื่อไม่ให้ไหลลงในระหว่างปฏิบัติงาน

2. ASCENSION

เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เป็น SAFETY ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถควบคุมหรือใช้งาน RACK ได้ ซึ่งจะทำหน้าที่หลักในการล็อคเชือกเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ไหลลง โดยปกติจะใช้งานควบคู่กับ RACK ตลอดเวลา

3. HUIT , OK , ATTACHE

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคล้องอุปกรณ์ในการโรยตัวต่าง ๆ

4. FALCON

เป็นอุปกรณ์ตัวนุ่งเพื่อการพยุงตัว

5. ตัวดูดกระจก

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการยึดเหนี่ยวเพื่อมิให้เกิดการแกว่งขณะปฏิบัติงาน หรือลมพัด และใช้สำหรับการดึงตัวเข้าไปยังผนังหน้างานเพื่อปฏิบัติงาน

6. เก้าอี้นั่ง

เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้นั่ง เพื่อรองรับน้ำหนัก และพยุงตัว ให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ก่อให้เกิดความล้า

7. ROPE

เชือกสำหรับการโรยตัว

8. กระเช้าไฟฟ้า

9. นั่งร้าน

โพสต์เมื่อ :
2557-04-18
 58194
ผู้เข้าชม

งานกำลังดำเนินการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์