เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของธุรกิจ

บริษัท จีพีเอ เอเซีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญงาน ด้านการซ่อมบำรุงรักษาอาคาร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท จีพีเอ เอเซีย จำกัด เริ่มแรกนั้นบริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา Glass and Facade Consultants, การออกแบบโครงสร้างอาคารสูง โดยการติดตั้งกระจกอาคารสูง และต่อมาได้มองเห็นว่าอาคารสูงในประเทศไทยนั้นได้มีการสร้างเพิ่มมากขึ้นทุกปี และได้ทราบถึงปัญหาส่วนใหญ่ของอาคารสูงก็คือ การดูแล การซ่อมบำรุงอาคารภายนอก เช่น การรั่วซึม การทำความสะอาด การเปลี่ยนกระจกอาคารเมื่อมีกระจกแตกหรือร้าว ซึ่งการทำงานต้องใช้กระเช้า หรือ Gondola ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายงานด้านการซ่อมบำรุงอาคารภายนอก โดยการใช้พนักงานโรยตัว หรือ “สไปเดอร์แมน (Spiderman)” มาทำงานดังกล่าว ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากโดยที่สำคัญคือสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการทำงาน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ด้านการการซ่อมบำรุงอาคาร โดยมุ่งเน้นงานป้องกันการรั่วซึม และงานทาสี

 

พันธกิจ (Mission)

  1. เราจะดูแลแก้ปัญหาการรั่วซึม ซ่อมแซมบำรุงทั่วไป ทาสีอาคารให้สดใส มุ่งเน้นความพึงพอใจ
    และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
  2. เราจะพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ไปพร้อมกับความต้องการของลูกค้า
  3. เราจะให้บริการที่เป็นเลิศ โดยเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย รวดเร็ว และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม

 

คำขวัญ (Slogan)


"GPA ผู้นำด้านการซ่อมบำรุงอาคาร"

    "Building Maintenance is My Service"
เราใส่ใจดูแลอาคารของท่านเสมือนหนึ่งบ้านของเรา
โพสต์เมื่อ :
2557-04-04
 59531
ผู้เข้าชม

งานกำลังดำเนินการ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์